Grunnloven § 96.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling

Byggmester Markhus
bygger på en stjålet eiendom
6 aktører - medhjelpere
Forfalskning og pengeutpressing er en del av teknikkene

Kort oppsummert gjelder de avslørte forhold.

Avholdelse av falske ekstraordinære generalforsamlinger 

·   Falske/ugyldige innkallinger til styremøter og generalforsamlinger

·         Falske meldinger til Foretaksregisteret (selskapssvindel)

·         Bruk av fiktivt organisasjonsnummer

·         Stadig endring av selskapsnavn gjort i vinnings hensikt

·         Ulovlige endringer av roller og vedtekter

·         Utøvelse av selskapsrettslige aktiviteter gjennom selskap som ikke eksisterer

·         Registrering av disposisjoner som selskapsrettslig ikke har funnet sted

·         Ulovlig fusjon, tilrøvelse av fast eiendom ved bruk av falske meldinger til Foretaksregisteret

·         Økonomisk utroskap, straffbar påvirkning av offentlig myndighetOrganisasjonsnummer:

912823407


Navn/foretaksnavn:

  BELLEVUE MARKHUS HOLDING AS

   (Byggmester Markus - Markus Holding - Markus Bolig)

Styrets leder:

 Carsten Søreide  Styremedlem:

Bjørn Rune Markhus